Thermometer
 
Akirakoki DT-200 Electronic Thermometer - Alat Kopi
Rp 385,000
 
Akirakoki AK-120 Thermometer - Alat Kopi
Rp 100,000